Om oss

Naturskyddsföreningen i Gävle är en självständig del av Naturskyddsföreningen, Sveriges största miljöorganisation. Vi fokuserar på lokala miljöfrågor och bjuder på naturupplevelser inom kommunen. För beslut och handhavande av kretsens ekonomi står styrelsen som väljs varje år på stämman i mars.

Naturskyddsföreingens rikskansli webb hittar ni här
Naturskyddsföreningen | Sveriges största miljöorganisation (naturskyddsforeningen.se)

Vad gör vi?

Vi organiserar flera aktiviteter som utflykter i naturen, tips om hur man blir mer miljövänlig, föreläsningar mm. Vi är också remissinstans i olika lokala miljöfrågor i Gävle kommun.

Målet med föreningen är att;

  • Verka för att väcka och underhålla känslan hos människor för naturen och dess värde.
  • Verka för att människans samhälle och verksamhet anpassas efter naturens
    förutsättningar.
  • Väcka opinion och påverka beslut rörande naturskydd och miljömål.
  • Verka för skydd och vård av värdefull natur.

Vad kan du göra?

Du är välkommen att delta, tillsammans kan vi åstadkomma mer. Kontakta gärna oss i styrelsen
men synpunkter, kommentarer och idéer på aktiviteter.

Naturskyddsföreningen i Gävle har nästan 2000 medlemmar. Vår röst väger tyngre ju fler
medlemmar vi har, så hjälp oss gärna genom att själv bli medlem i Naturskyddsföreningen.
Medlemskap kostar 35 kr/månad för familj, 30 kr/månad för vuxen och 16 kr/månad för dig under 26 år.