Aktuellt (Alternativ startsida)

Torsdag 29 september kl. 18.00

Ägandet av himmel, hav, skog & bygd

Lars Jadelius, docent i arkitektur, historiker och kulturvetare. I den aktuella boken Ägandet av himmel, hav, skog och bygd hävdar han att klimatet och demokratin kräver en ny ägandefilosofi.


Seminarieserie
Heta klimat-och miljöfrågor

Publicerat 12 sep,2022

Vik sista torsdagen i september, oktober, november och januari för vår seminarieserie som vi  gör tillsammans med Omställning Gävle och Studiefrämjandet. Våra bokade föreläsare är Lars Jadelius ”Ägande av himmel, hav, skog och bygd” 29/9, Lisa Röstlund ”Skogslandet, en kritisk granskning 27/10. Therese Uddenfeldt ” Gratislunchen” 24/11 och Henrik Blind ”Gállokgruvan, samerna och miljön”

Fri entré, fika till självkostnadspris.
Plats: Gävle Konstcentrum/Silvanum, Kungsbäcksvägen 32, Furusalen.
Tid: 18.00 – 20.00

Mail med ytterligare information till alla våra medlemmar. Se även information på Facebook och Instagram.


Redovisning Valenkät

Publicerat 24 augusti, 2022

Nu har Naturskyddsföreningen Gävlekretsen presenterat vår valbarometer för Gävle.
Miljöpartiet och Vänsterpartiet fick högst betyg, men alla partier uttalade sig positivt tex till sol-el, skydd av grönytor och ökad möjlighet för att odla i Gävle.


2022 Valenkät pressmeddelande 0.6 MB PDF

2022 Sammanställning Enkätsvar i färg  0.4 Mb PDF

2022 Alla svar Enkät Naturskyddsföreningen 1.5 Mb PDF


Världens längsta blomsteräng

22 juni, 2022

Kretsen är med i ett pilotprojekt för Världens Längsta Blomsteräng.