Kontakt

Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningen i Gävle
c/o Örjan Josefsson
Kansligränd 12B
803 23 Gävle

Pg 38 54 43 – 7
Swish 123-136 77 54    Skriv vad det är t.ex. kaffe macka

Organisationsnummer: 88 50 01-7263

Styrelsen 2024/2025

Ordförande Ann-Marie Hedenskog, 070 695 06 51

Sekreterare/kassör Örjan Josefsson

Ordinarie ledamot, webbansvarig, Eva Hultgren

Ordinarie ledamot Robert Stahl

Ordinarie ledamot Ulf Svahn

Suppleant Charlotte Stålnacke

Suppleant Jonas Jonsson

Vi i styrelsen är intresserade av Dina synpunkter, tankar och ideér!

Skriv till oss och berätta vad du tycker om styrelsens arbete.
Är det något du skulle vilja se mer eller mindre av? Har du
förslag på aktiviteter till programbladet? Ämnen som inte
diskuterats tillräckligt? Tveka inte att kontakta oss:

annmarie.hedenskog@gmail.com

Facebook sök Naturskyddsföreningen Gävle