Seminarieserie Heta klimat- och miljöfrågor

Vik sista torsdagen i september, oktober, november och januari för vår seminarieserie som vi  gör tillsammans med Omställning Gävle och Studiefrämjandet. Våra bokade föreläsare är Lars Jadelius ”Ägande av himmel, hav, skog och bygd” 29/9, Lisa Röstlund ”Skogslandet, en kritisk granskning 27/10. Therese Uddenfeldt ” Gratislunchen” 24/11 och Henrik Blind ”Gállokgruvan, samerna och miljön” Fri entré, […]

Läs mer

Redovisning Valenkät

Nu har Naturskyddsföreningen Gävlekretsen presenterat vår valbarometer för Gävle. Miljöpartiet och Vänsterpartiet fick högst betyg, men alla partier uttalade sig positivt tex till sol-el, skydd av grönytor och ökad möjlighet för att odla i Gävle.

Läs mer

Partidialog i November

Om ett år är det val. Inför det vill Gävlekretsen av Naturskyddsföreningen möta alla partier i Gävle fullmäktige och tala om framtiden. Hur ser deras visioner ut för Gävle 2030? Det kan gälla klimat och miljöfrågor men även stadsutveckling, kultur, sociala frågor och företagande. Vi har bjudit in alla partier och har fått positiva svar […]

Läs mer