Odla i Boulognerskogen

Varje tisdag under sommarhalvåret 15 april till 15 oktober odlar Naturskyddsföreningen tillsammans med Omställning Gävle och Studiefrämjandet  i Boulognerskogen.

Syftet är att vi ska inspirera varandra och allmänheten i Gävle att utnyttja de möjligheter, som finns, att få mat fastän vi bor i stan utan att belasta naturen globalt. Teoretiska kunskaper+praktiska färdigheter!

Vill du vara med, kontakta då Birgitta Bergander, tel 070-2866161 eller berganderbirgitta@gmail.com

Mer info kan du hitta på Omställnings Gävles facebook