Handla miljövänligt

Handla Miljövänligt (HMV) Gävle samlar alla medlemmar i kommunen som har intresse av att aktivt medverka till ett miljövänligare handlande genom konsumentmakt. Det gör vi bl.a. genom lokala arrangemang, står i butiker, gör kontroller och inventeringar i butiker, uppmanar konsumenter till medvetna val. Miljövänliga veckan genomförs i hela landet varje år, alltid v. 40. Varje år har vi en regional upptakt för miljövänliga veckan, vanligtvis i augusti, tillsammans med Dalarna. På upptakten presenteras årets tema och material och vi får besök av någon från riks, träffen sker var annat år i Gävleborg och var annat år i Dalarna.

Vill du vara med på en sändlista för HMV i Gävle hör av dig till kontaktpersonen för HMV.

Denise Fahlander
070-646 10 42
nizanfahlander@gmail.com

Byt-till-EKO