Styrelse

Vald i mars 2018

Lars Igeland, ordförande
Charlotte Stålnacke, vice orförande
Örjan Josefsson, kassör
Staffan Lundgren
Lisa Rybäck
Per-Olof Erickson
Robert Stahl
Cathrine Bülow