Styrelse

Vald i mars 2015

Elin Nordin, ordförande
Staffan Lundgren. vice orförande
Örjan Josefsson, kassör
Lars Igeland
Robert Stahl
Ullrika Forsgren
Jasmin Larsson
Emma Gåsberg