Styrelse

Vald i mars 2017

Lars Igeland, ordförande
Charlotte Stålnacke, vice orförande
Julia Mattsson, sekreterare
Örjan Josefsson, kassör
Staffan Lundgren
Lisa Rybäck
Per-Olof Erickson
Robert Stahl