Kretsstyrelsen

Vald i mars 2019

Charlotte Stålnacke, ordförande
Lars Igeland, vice orförande
Örjan Josefsson, kassör
Eva Hultgren
Lisa Rydbäck
Robert Stahl
Cathrine Bülow
Staffan Lundgren
Per-Olof Erickson
Malin Åkerlund