Programpunkter 2018

2018

Må 5 feb – Är EU ett hot eller en möjlighet för miljön?
Vad händer med Europasamabetet efter Brexit? Kan EU vara ett verktyg för klimat, miljöskydd, flyktingfördelning och arbete mot skatteflykt? Eller bidrar EU till att öka problemen?

Föreläsning med Lars Igeland, miljöaktiv som sedan en tid arbetar som rådgivare i EU-parlamentet.
Kl 19:00, Kulturhuset (Gamla fängelset), Hamiltongatan 1


Lö 10 mars – Natursnokarna på upptäcksfärd i Åbyggeby

Vi går på upptäcksfärd i Åbyggeby och tittar efter djurens spår i naturen samt testar att göra kolbullar. Exakt uppgift om utflyktsplats informerar vi om när vi ses.
Tid: kl 10.45 – ca 12.45. Plats: Samling på parkeringen vid Åbyggeby skola. OBS! Hör av er innan om ev. samåkning från skolan till utflyktsplatsen. Buss 11 avgår från Rådhuset i Gävle
kl. 10.20 och anländer ca 10.40 vid hållplatsen “Åbyggeby” och därifrån är det ca 200 m till skolans parkering.
Ta med: Kläder efter väder och matsäck. Det går att grilla. Anmälan.

 

On 14 mars – Gävlekretsens årsmöte och Stefan Olander

Öppet för alla medlemmar. Efter mötet bjudervi på fika och lyssnar på Stefan Olander från Bollnäs som på temat Biologisk mångfald i kulturlandskapet visar bilder och berättar bl a från sin
egen fäbod, Skalen.
Kl. 18.30. Studiefrämjandet, N. Köpmangatan 12

Lö 14 april Byta-Grejer-dagen

Tid: 14/4, kl 11-14. Inlämning av varor från kl 10.
Plats: Kulturhuset Gävle
Se https://www.facebook.com/bytagrejerdag/

 Lö 14 april – Lekande fiskar i Verkmyraån

Vadå, leker fiskar? Hur då? Häng med till Verkmyraån (även kallad Hillebäcken/Utnorabäcken) och se när fiskarna vandrar upp i ån för att leka. OBS! Datumet kan komma att justeras
beroende på när fiskarna är aktiva, detta meddelas i så fall via vår facebookgrupp Natursnokar i Gävle.
Tid: kl 10.30 – ca 12.30. Plats: Vi parkerar längs vägen där Verkmyraån rinner under Harkskärsvägen. Meddela om ni önskar samåka så försöker vi lösa det.
Ta med: Kläder efter väder samt matsäck. Bra skor eller stövlar rekommenderas. Anmälan.

To 19 april – Biologisk mångfald -vårt mål, planetens räddning! OBS – ändrat datum!

Rebecka Le Moine utsedd till “Årets Miljöhjälte” av WWF pratar om biologisk mångfald, varför den är så viktig, men också hur vi kan engagera oss för att bevara den!
Kl 19. Studiefrämjandet, N. Köpmangatan 12 A.

To 10 maj – Pilgrimsvandring med naturtema

Kristi himmelfärdsdag. Vi vandrar från Hille kyrka till Böna kapell, 8 km i varierad terräng. Vandringen leds av präst Rickard Borgenback ochbiolo g Per-Olof Erickson.
Ett samarrangemang mellan Svenska kyrkan och Naturskyddsföreningen i Gävle. Ta med egen matsäck/fika/dryck.
Vi samlas kl 10.00 vid Hille kyrka. (Stadsbuss Linje 3 från Centrum anländer till Hille kyrka kl 09.45). Från Böna kapell åker vi busslinje 95 tillbaka mot Centrum.

 

To 17 maj – Tångbergets naturreservat, Utvalnäs

Vi besöker de värdefulla livsmiljöerna hällmarkstallskog,örtrik ba rrskog och våtmark. Vandring med medhavd fika vid vindskydd i höglänt klapperstensfält.
Kl 18:30, samåkning från Konserthuset

 

Ti 22 maj – Våra parker

Vi cyklar till några av våra fi na parker och får guidning av parkingenjör Cristian Jansson.
Kl 18:00 med cykel vid Gudinna i Hyperboliskt hav “Fnasket i plasket“.

 

To 24 maj – Honungsbin och biodling

Pollinerande insekter har minskat kraftigt de senaste åren. Jonas Zetterström från Östra Gästriklands biodlarförening
berättar om honungsbinens betydelse, liv och leverne.
Kl 19. Studiefrämjandet, N. Köpmangatan 12 A.

 

Lö 26 maj – I naturen med alla dina sinnen

Hur luktar en sten, vad smakar ett träd, hur känns mossa och vilka ljud finns i skogen? Vi utforskar naturen med alla våra sinnen.
Tid: kl 10.30 – ca 12.30. Plats: Ej beslutat vid programbladets tryckning. Håll utkik i Facebookgruppen när det närmar sig!
Ta med: Matsäck (kan inte lova grillmöjligheter), sittdyna och kläder efter väder. Anmälan.

Lö 11 aug – Slåtter på Storåkersbacken

Efter sommaren är det dags för slåtter. Ta gärna med egen lie och fika. Vi umgås och sköter ängen för att behålla det öppna landskapet. Kom och upplev en riktig slåtter!
Per Olof Erickson 073-035 85 42.
Kl. 10 – 15. Samling vid Konserthuset kl. 09.30.

Augusti – Inför valet

Vi skall försöka få till en paneldebatt med aktuella lokala frågor till lokalpolitikerna inför valet i 9 september.
Vad vill du att politiker ska jobba för eller svara på?

Lämna dina frågor till oss! Maila förslag till lars.igeland@folkbildning.net

To 15 nov – Berggrunden och jordartens betydelse i samhället

Från havets sediment till vulkanerna och deras djupaste delar följer vi bergarternas och malmernas utveckling.
Från inlandsisens arbete till havets bearbetning följer vi utbildningen av ett landskap som människan använt för odling och samhällsbyggande.
Geolog Hugo Minell berättar, visar bilder och demonstrerar bergarter och mineral.

Var: Studiefrämjandet, N. Köpmangatan 12 A.
När:  Kl 19:00 -21:30

Miljöfika – första onsdagen i varje månad kl 18:00 ända till maj 2018!

Är du intresserad av hållbar utveckling i Gävle? Vill du träffa likasinnade? Kom på miljöfika!
Var: Waynes coffee på söder, Södra Kungsgatan 12.
När:  Kl 18:00 den 4/10, 1/11, 6/12, ….