Programpunkter 2016

2016

Gruvdrift i vindfall – hot mot miljön

Det var 35 personer med den 17 maj vid Vindfall.

Ann Horn, Leif Sjöström och Johan Rune berättade på plats
om vad som pågår och vilka konsekvenser det kan få.

Nedan en liten film som Länsstyrelsen Västerbotten
och SGU tagit fram om reningen efter gruvan i Svärtträsk.
Efter nio månaders olönsam gruvdrift där man brutit samma
typ av sulfidmalm som planeras brytas i Vindfall har man
åratal av saneringsarbeten och återställning framför sig. Kolla filmen!

Information om samma gruva från SGU, länk här.

Kartan visar de två områden där det finns planer för gruvbrytning.

Samma kväll sammanträdde Samhällsbyggnadsnämnden och de ser vissa risker då bl.a vattensförsörjningen mumera klassas som riksintresse, se sid 10 i deras protokoll. Observera att Vindfall K2 = Sörtärnan, kan hända att de vill förvirra den som försöker hänga med.

/Örjan

Ons 17 maj – Gruvdrift i vindfall – hot mot miljön

Vill du veta mer om de gruvplaner som finns vid Storsjön
och hur det kan påverka närmiljön
på kort och lång sikt.

Storsjön

Leif Sjöström för Rädda Storsjön –
gruvdrift ett hot, guidar i området
där gruvan är tänkt att ligga. Johan
Rune från Storsjöns fiskevårdsområdesförening
berättar om hotet mot Storsjön.
Samling vid OK-macken i Forsbacka 18:00.
Från Gävle, samling vid Konserthuset 17:30.
Arrangeras i samarbete med Rädda Storsjön -gruvdrift ett
hot och Storsjöns Fiskevårdsområdesförening.

 

Lö 12 aug – Slåtter Storåkersbacken

Efter sommaren är det dags för slåtter. Ta gärna med egen
lie och fi ka. Vi umgås och sköter ängen för att behålla det
öppna landskapet. Kom och upplev en riktig slåtter!
Per Olof Erickson 073-035 85 42.
Kl. 10 – 15. Samling vid Konserthuset kl. 09.30.

 Värva medlemmar i Gävle!

Under 2014 och 2015 fick Naturskyddsföreningen 18000
nya medlemmar – vilket sägs vara ett rekord! Vill du vara
med i ett värvarteam för Gävle? Utbildning för värvare sker i
oktober.
Intresserad kontakta thomas.gladh@naturskyddsforeningen.
se

Vårt remissvar på
”Översiktsplan Gävle kommun 2030”:

Naturskyddsföreningen i Gävle Remissvar ÖP 2030  187 kb

Broschyr

Gävle 2030 En hållbar stad för alla”  4.9 Mb
En vision som togs fram av Naturskyddsföreningen i Gävle, Omställning Gästrikland samt vi ett Framtidskafé då översiktsplanen var på gång.

Ons 16 nov – Vad ska man göra med kärnkraftsavfallet i Forsmark? Bygga nya reaktorer? 2016

Föredrag och diskussion med Miles
Goldstick, sakkunnig Östhammar.
Arr Naturskyddsföreningem Studiefrämjandet,
Folkkampanjen mot
kärnkraft kärnvapen.
Studiefrämjandets lokal, Norra
Köpmangatan 12 A kl 18.30

 MVV, Miljövänliga veckan, 1 – 9 oktober

Årets tema är Fräsch på riktigt!
I år gäller det schampo, deo, tvål mm som är schysst för hälsan och miljön.
För mer info: Denise Fahlander, 070-646 10 42, HMV Naturskyddsföreningen Gävleborg

 Miljöcafé

Vi träffas på Java kl 18 följande onsdagar:
7/9,  5/10,  2/11,  7/12

 To 20 okt – Bildvisning från skogsbranden i Västmanland 20

Vid den stora skogsbranden i Västmanland den 2014 deltog
fotograf Peter Engman i släckningsarbetet. Han var en av
ledarna i Dalabataljonen som ingår i Nationella skyddsstyrkorna.
Peter hade särskild tillåtelse att samtidigt fotografera
eldens förlopp och utveckling. Vid föreläsningen
kommer Peter att berätta om branden och visa sina unika
bilder.
Kl 19:00, Studiefrämjandets lokal, Norra Köpmangatan 12 A.

Mån 7 nov – Gävle Miljögala

För tredje året i rad bjuds gävleborna in till Gävle miljögala
då Gävles miljöhjältar och Årets grönaste företag hyllas,
miljöläget i Gävle presenteras och det bjuds på både lokal
mat och underhållning.
Naturskddsföreningen medverkar på galan.
Gävle konserthus, kl 18-20.
Mer info hos Gävle kommun. www.gavle.se/miljo

MVV, Miljövänliga veckan, 1 – 9 oktober

Årets tema är Fräsch på riktigt!
I år gäller det schampo, deo, tvål mm som är schysst för hälsan och miljön.
För mer info: Denise Fahlander, 070-646 10 42, HMV Naturskyddsföreningen Gävleborg

Må 3 okt – Klimat, sol, media, maktlöshet – och
vad gör vi nu då?

Johan Ehrenberg, debattör, journalist mm.
Arr Naturskyddsföreningen, Miljöpartiet
Vänsterpatiet, ABF m fl .
Furusalen, Silvanum, Kungsbäcksvägen 32,
kl 18.30 Fri entré.

Johan Ehrenberg, 2016-10-04

Johan Ehrenberg, 2016-10-04

 

Lö 20 aug – Slåtter Storåkersbacken

Efter sommaren är det dags för slåtter. Ta gärna med egen lie och fika.
Vi umgås och sköter ängen för att behålla det öppna landskapet.
Kom och upplev en riktig slåtter!
Per Olof Erickson 073-035 85 42. Kl. 10 – 15.
Samling vid Konserthuset kl. 09.30.

17 personer enligt uppgift i GD.

Ti 17 maj – Stadsutveckling Cykel

Följ med på en guidad cykeltur i Gävle för att se hur samspelet mellan cykel, bil och buss ser ut mm.
Bodil Durebrandt från cykelrådet guidar och Mari Wallström trafikplanerare svarar på frågor, båda från Gävle kommun. Ca 2 h.
Samling 18:00 vid Gudinnan Rådhustorget.
Turen blir enligt nedan, text om varje ställe finns i Guidad cykeltur

Från den 17 maj, 3 foton. Förutom Bodil och Mari informerade även David Eldrot.
Per-Olof Ericsson berättade om läget för äppelträdet.

 

Rådhustorget

Äppelträdet

Lantmäterigatan

To 5 maj – Pilgrimsvandring naturtema

Kristi himmelfärdsdag, kl. 9-15. Under ledning av prästen
Rickard Borgenback får vi prova på att vara pilgrimer och
lära oss mer om hur pilgrimsvandring kan vara en metod för
personligt växande, insikt och mognad. Vi njuter samtidigt
av naturen längs vägen mellan Strömsbro och Bönan. Ett
samarrangemang mellan Naturskyddsföreningen och Svenska
kyrkan i Gävle.  Medtag egen matsäck, fi ka, sittunderlag och ev. vandringsstav.

Samling vid Strömsbro kyrka kl. 9.00.
Återtransport med kollektivtrafikens buss kl 15.53

Foton från 2016-05-05

Tibast

Sö 24 april – Fagning Storåkersbacken

Kom med till Storåkersbacken och gör den fin efter vintern! Vi sköter om ängen enligt gamla principer. Ta med fika och gärna egen kratta. En härlig vårdag att se fram emot! Per Olof Erickson 073-035 85 42. Kl.10-15.
Samåkning från Konserthuset kl 09.30

Vi krattade Storåkersbacken i dag 2016-04-24

 

Skogsgruppens utflykt till Tångbergets naturreservat, 2016-04-12

Det blev en härlig kväll i Tångbergets naturreservat.Vi vandrade först från Astrios idrottsplats i Utvalnäs rakt norrut mot Storkällsjön. I den örtrika tallskogen sågs endast ett fåtal gamla stubbar. Någon form av gallring hade kanske skett för många år sedan. Vid den idylliska grunda lilla Storkällsjön påträffades palmmossa och sårläkans glänsande jordnära blad. Även den omtalade stensatta vattenkälllan som framkallat sjöns namn upptäcktes. Provsmakningen av vattnets beskaffenhet gjordes med gott resultat. Vandringen fortsatte på en väl upptrampad markerad stig västerut över landsvägen mot Harkskär. En del blåsippor kantade stigen.Vi passerade snart på avstånd ett litet parti med hällmarkstallskog som lyste vackert grått av marklavar. Vandringen fortsatte uppför mot högsta punkten i resevatet 18 m över havet. Det blev mer och mer hällmark och magrare och magrare tallskog. Enligt uppgift finns det här tallar upp till ca 400 år gamla. Uppe vid en anordnad grillplsats med vindskydd fann vi en utgrävd bonsåldersgravhög och ett vackert brandljud i en torraka. Förutom vacker fönsterlav, grå och gulvit renlav och islandslav hittade vi den rödlistade garnlaven. Dessutom såg vi manlav, nästlav, tagellav, skägglav och gällav i denna hällmarkstallskog. Glädjande nog upptäckte vi även talltickan. Endast enstak torrakor och lågor kunde vi se. Spillkråkans spårtecken i form av stora flisor uthackade i några döda träd visade förekomst av hästmyror. Hackspettar hade även skapat några bohål i en levande tall. Vi lämnade hällmarkstallskogen i vacker kvällssolbelysning och njöt även av den uppstigande nymåneskäran. Vandringen vände tillbaka längs ännu en välupptrampad stig som ledde till Majas intaga som är en forn gammal åkermark med röjningsrösen och vackra stenmurar som enligt skötselplanen för reservat hålls fria från sly och igenväxning. Från inägan vandrade vi genom skogen på en gammal stensatt körväg med stensatta broövergångar. Denna körväg leder fram till stora landsvägen där vi efter att ha passerat några större torrakor och ännu en vattenkälla avslutade vandringen. Exkursionen i Tångbergets naturresevat lockar till återbesök. De många upptrampade stigarna i reservatet tyder på att området är flitigt utnyttjat av friluftslivet. Området är dessutom lätt att besöka från Gävle stad genom kollektivtrafiken som har flera busshållplatser i närheten av reservatet.

Per-Olof Erickson

Foton: Berit Berglund

Gävle hållbar stad 2030 4.9 mb pdf   (tryckt)

Cykelinfo

Vinterväghållning, länk till kommunens karta  över Forsby, Hille, Sätra, Valbo, Forbacka, Bomhus och Furuvik.
Där du kan tända/släcka vägar gångbanor och cykelbanor. Du kan slå på ett flygfoto i botten om du vill, klicka ikon nere till vänster.
De proriterade cykelvägarna ska/kan plogas 2 ggr per dygn vid behöv (1 ggn / dygn tidigare).

Cykelreseplaneraren Räknar ut bästa cykelvägen och hur lång tid det tar mm. Scrollzoma funkar inte men dubbelklick funkar.

Kommunens cykelsida.


Norrsken Smörnäs 2015-08-16. Foto Örjan J.

Norrsken, Smörnäs 2015-08-16. Foto Örjan J.