Natursnokarna

Natursnokarna är Naturskyddsföreningens barn och familjeverksamhet. Här får du och barnen uppleva stora och små äventyr i naturen tillsammans med andra familjer. Du behöver inte kunna någonting om natur och miljö för att vara med.

Det är barnen som är experter när de snokar rätt på hur saker ser ut, vad det är, hur det fungerar, varför och hur allting hänger ihop!

ill-snoken-snabb[1]

Det enda du som vuxen behöver tänka på är att ha med en god matsäck och att ni har kläder efter väder. Alla är välkomna att delta på våra aktiviteter!

Vill du hjälpa till  och planera aktiviteter för Natursnokarna?

Tveka inte att kontakta oss!
Väldigt roligt om vi blir fler som hjälps åt. Inga speciella kunskaper krävs, endast intresse av att komma ut i naturen.

Alla som vill är välkomna att ordna spontanträffar!  Annonsera ut dem på vår Facebooksida (se kontaktsidan) så når vi alla.

ill-snoken-fjaril[1]

Mer om vårt tänkesätt:

Vi vill att natursnokarna ska ge barn och vuxna tillsammans en positiv känsla för naturen, så att vi värnar mer om det levande och får ett positivt miljöengagemang. Vi ser naturen som en bra pedagogisk miljö, som är bra för hälsan och stimulerande för motorisk utveckling och koncentrationsförmåga. Vi fokuserar på:

  • Nyfikenhet – leta, hitta, finna, undersöka
  • Kunskap – kolla upp, lära, förstå
  • Socialt – lekar, träffas, kommunicera
  • Kreativitet – pyssel, lekar, fantasi

snoka = vara nyfiken, samt djuret snok