Historik

 

Snf-Ragnars-Logga--800x403
Föreningens logotype är tecknad av Ragnar Källander

Naturskyddsföreningen i Gävle har sitt ursprung i Naturvännernas Förening i Gävle, bildad 1946.

”Vår verksamhet går ut på att sprida intresset för naturen. Medicinalstyrelsen, landets högsta medicinska auktoritet, har förklarat, att rekreation i naturen är den bästa formen för rekreation. De, som bibringats ett verkligt naturintresse, kan förväntas utnyttja denna rekreationsmöjlighet i större utsträckning än de, för vilka naturen är något främmande. Såtillvida har vi rätt att betrakta vår verksamhet som socialt inriktad.”

”Naturinventeringar medför bland annat, att man får klart för sig vad som är värt att skydda och bevara till kommande släkten. Vi må se till, att vi inte till dem överlämnar ett land med fulare och fattigare natur än vad som är oundgängligen nödvändigt.”

Ur 10-årsjubileets festskrift. 1956.

Föreningens logotype är tecknad av Ragnar Källander

Redan från början var Naturvännernas förening i Gävle ansluten till Svenska Naturskyddsföreningen. Att vara ansluten innebar då en lösligare bindning, föreningen hade egna medlemsavgifter och endast de medlemmar som så önskade betalade också medlemsavgift till SNF. Från 1977 har föreningen varit en krets av SNF – och 1990 tog den också namnet Naturskyddsföreningen i Gävle. 1996 hölls 50-årsjubileum.

2007 ändrar Svenska Naturskyddsföreningen namn till bara Naturskyddsföreningen.

 

Tidigare programblad

Programblad februari – september 2018 här 

Programblad mars – aug 2017 här

Programblad feb – aug 2016. Här.

Programblad maj – nov 2015. Här.

Prg-blad Maj – Nov 2015. pdf 1.6 Mb

Prg-blad  Okt 2014 – April 2015.  pdf 2 Mb